ACTIVITEITEN

Als groep organiseren we de volgende activiteiten:

Brievenactie
Collecte
Scholenwerk
Standwerk

Wij zien het als belangrijkste taak mensen aan het schrijven te zetten; dat is tenslotte het belangrijkste wapen van Amnesty. Daarnaast zetten wij ons in om de bevolking te informeren over mensenrechten. Ook spelen wij in op recente gebeurtenissen. Wij krijgen daarvoor materiaal van het Amnesty secretariaat in Amsterdam. Voor uitvoeren of zelfs uitbreiden van deze activiteiten kunnen we uiteraard nieuwe gemotiveerde groepsleden gebruiken! Wat u kunt doen?

BRIEVENACTIE
Brieven schrijvenWe maken elke maand 1 tot 4 brieven, in de juiste taal en voorzien van achtergrondinformatie. Deze brieven (december) zijn voorbeeldbrieven, u bent vrij om ze naar eigen goeddunken aan te passen op grond van de verstrekte gegevens. Deze brieven worden op verzoek bij u thuisbezorgd, per post verstuurd of per e-mail toegezonden (uiteraard onze voorkeur!). U kunt de brieven overschrijven, of de gedrukte brief versturen na het bovenste deel er af te hebben geknipt. Vergeet de datum, uw naam en adres niet. Wilt u ons informeren als u antwoord krijgt?
Als u de brieven per e-mail ontvangt, kunt u ze met uw eigen computer bewerken.

COLLECTE
Elke jaar mag Amnesty in de tweede week van februari collecteren
. Onze groep gaat dan (geholpen door andere vrijwilligers) langs de deuren. Wilt u meewerken, als collectant of in de organisatie? geef u dan hier op.

SCHOLENWERK
Sinds 2001 worden door de werkgroep lessen verzorgd op basisscholen. We hebben momenteel een enthousiaste scholenwerker met ruime onderwijservaring, die bovendien door Amnesty Nederland getraind is in het gebruik van het scholenmateriaal van Amnesty International. Amnesty hecht er grote waarde aan dat ook jonge mensen kennis nemen van de schendingen van de mensenrechten die helaas in zoveel landen plaatsvinden en dat zij gebruik leren maken van de mogelijkheden die Amnesty biedt om hiertegen te protesteren. Voor de basisscholen is er materiaal dat vooral geschikt is voor groep 7 en 8.

Voorafgaand aan de lessen worden met de betreffende leerkracht in een persoonlijk gesprek de verschillende mogelijkheden nader toegelicht. Uiteraard wordt ook met de wensen en suggesties van de school rekening gehouden. Behandeld worden o.a. het ontstaan en de werkwijze van Amnesty, er wordt een videoband vertoond, waarover gediscussieerd kan worden en er worden stellingen en praktijkvoorbeelden besproken. Tot slot is er de mogelijkheid om kaarten te sturen aan gevangenen, kortom, de kinderen doen een stukje 'echt' Amnestywerk. Het scholenwerk van Amnesty International wordt gedaan door vrijwilligers, zodat alleen materiaal en eventuele porto- en/of reiskosten voor rekening van de school zijn. De lessen worden verzorgd door Nelleke Leijense.

STANDWERK
We willen als groep zichtbaar zijn op de belangrijkste evenementen in Harmelen en Leidsche Rijn. Via onze stand geven we informatie over lopende acties en het werk van Amnesty in het algemeen. Er kunnen artikelen worden gekocht zoals kaarsen. Ook hopen we u en anderen te motiveren actief te worden voor Amnesty, bijvoorbeeld als brievenschrijver.
Torentje

Deze pagina is het laatst gewijzigd op
11 december 2015
CBF keur